Om Linnbro Förvaltning
Kort om Linnbro
Företagsfakta
Nyheter
Om Linnbro Förvaltning
Linnbro Förvaltning är ett lokalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i centrala Bollnäs. Företaget ägs av ett konsortium av företag från Alfta, Bollnäs och Ljusdal.
Verksamheten ska präglas av tre nyckelord:
Hemtrevligt
Vi erbjuder lägenheter och lokaler i centrala Bollnäs. För oss är det viktigt att alla våra hyresgäster känner sig trygga och trivs i våra hus. Därför lägger vi stor vikt vid att erbjuda välskötta fastigheter med trivsamma och rofyllda innergårdar. Det ska vara skönt att komma hem när man bor i en fastighet som Linnbro äger.
Trivsamt
Omsorg och personligt bemötande är ledstjärnor i vårt arbete. Alla ska trivas.
Kvalite
Vi vill att våra hus och lägenheter ska kännetecknas av hög kvalitet såväl i boendestandard och underhåll som i form och färgsättning. Vi anlitar fackmän från orten och värnar om helheten - både den inre och den yttre miljön. Att bo eller hyra hos oss ska kännas lite extra. Lite unikt.
Linnbro Förvaltning AB | Gamla järnvägsgatan 8E | 821 43 Bollnäs | Telefon: 0278-173 10 | info@linnbro.se